ZBORNIKI, BROŠURE, ZGIBANKE // graficno oblikovanje tiskovin

2005 / ljubljana

naročnik / REC Slovenija, ljubljana

Oblikovanje različnih tiskovin obsega od 2 pa do 120 strani za različne priložnosti, dogodke, študije, itd.