FOTO DOKUMENTACIJA // fotografija in oblikovanje albuma

2006 / ljubljana / javni razpis

naročnik / vlada rs za lokalno samoupravo in regionalno politiko

...

Projekt je obsegal izdelavo foto dokumentacije projektov sofinanciranih iz strukturnih skladov eu.