JZZ SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE // celostna graficna podoba

2008 / brežice

naročnik / Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice

...

Projekt je obsegal izdelavo obsežne celostne grafične podobe in zasnove internega glasila "Moje zdravje".