CIS-EF // oblikovanje brošure

2001 / ljubljana

naročnik / Ekonomska fakulteta v Ljubljani

...

Oblikovanje brošure za predstavitev seminarjev in delavnic, z razporedom predavanj.