GRAD-KNJIŽNICA RAVNE NA KOROŠKEM // javna stavba / natecaj

ravne na koroškem/2007/odkup

neto površina: 3.200m2

v sodelovanju z ARHE d.o.o.

...

AVTORJI/SODELAVCI:

Jožica Kuntarič

Aleš Žetko

Tadeja Šepec Bizjak

Grega Bizjak

Matjaž Karlovšek

Ladislav Poboljšaj

Marcel Turk