KNJIŽNICA GROSUPLJE // javna stavba / natecaj

grosuplje / 2007

neto površina / 1750 m2

v sodelovanju z ARHE d.o.o.

...

AVTORJI/SOAVTORJI/KONZULTANTI:

Tadeja Šepec Bizjak

Aleš Žetko

Ivan Bacic

Grega Bizjak

Matjaž Karlovšek

Ladislav Poboljšaj

Nikola Jakšič