PRENOVA DELAVSKEGA DOMA_B // stavba za kratkotrajno nastanitev / investicijsko vzdrževalna dela

belca / 2008

leto projekta / 2008

leto izvedbe / 2009

neto površina / 240 m2

investitor / PUH d.d.

Kako z majhnimi sredstvi obnoviti star delavski dom sredi Julijskih Alp, za čim bolj prijetno zavetje delavcev daleč od doma.