Hotel & Restavracija TRI LUCKE

sremic-krško / 2016

leto projekta / 2014-15

investitor / PRODOMA d.o.o.

v sodelovanju z M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p.

V objemu vinogradov v Sremiču nad Krškim, smo bili del zgodbe, ki se je tu uspešno odvijala že vrsto let prej in dodobra vtisnila ime "Tri lučke" v kolektivni spomin, kot lokacije za dobro zabavo. Sodelovali smo pri izgradnji novega vhodnega dela s kavarno in sanitarijami, ter konferenčno dvorano in vinsko kletjo v spodnji etaži. Do izraza so prišli čudoviti pogledi, še vedno je ohranjena najstarejša vinska preša in skozi različne detajle se začuti umeščenost v vinorodni okoliš. (foto: arhiv NAINO in G. Podvinski)