ENODRUŽINSKA HIŠA "B" // enostanovanjska stavba

brežice / 2016

leto projekta / 2015

neto površina / 175 m2

investitor / zasebni

V Brežicah, mestnem predelu Trnje, je zrasla pasivna montažna hiša za mlado družino. Poseben izziv je bilo zasnovati hišo na relativno ozki in malce neugodni parceli, ter hkrati družini nuditi, kar največje bivalno ugodje. Hkrati pa upoštevati zakonodajo in jo diskretno umestiti v obstoječo grajeno strukturo vzdolž Lamutove ulice. Spodnji dnevni bivalni prostori so nanizani vzdolž zemljišča, zgornji kubus s spalnimi prostori in dvokapno streho, pa sledi hišam v ulici in ga podpira jekleno paličje, z rastlinskim pridihom. Tako ta dva volumna tvorita zanimivo strukturo, ki nudi zaklon avtu, vhodu in zunanjemu kuhinjskemu nizu. Otrokom veliko sonca v zgornjih prostorih in zahodno popoldansko sonce dnevnim bivalnim prostorom pritličja, ki se odpirajo na vrt, kmalu skrit pred pogledi sprehajalcev z gostim grmičevjem in drugim avtohtonim rastjem.