V podjetju se trenutno izobražujemo tudi na področju GEOMANTIJE in VASTU-ja, ki bo omogočala celostno obravnavo projekta. Celostno obravnavo projekta v smislu povezovanja in ohranjanja harmoničnih odnosov med prostorom in človekom, med vidnimi in nevidnimi nivoji življenja, med človekom in njegovo dejavnostjo. Postavljanje objekta v prostor je namreč zelo odgovorno dejanje saj ga je potrebno umestiti v kompleksen sistem obstoječih danosti, ga integrirati v celovitost prostora, ki bo nudilo zdravo bivalno okolje. Arhitekturne rešitve zmeraj izhajajo iz prostora (geinius loci) in naročnika samega. Pri tem smo senzibilno usmerjeni na potrebe, merila in situacijo naročnika, ki mu jih pomagamo prepoznati in uporabiti z namenom doseganja optimalne rešitve.